عاشیق عدالت قره داغی-شاهسونی هاواسی

عاشیق عدالت قره داغی-شاهسونی هاواسی

عاشیق تللی و شعر اذری

عاشیق تللی و شعر اذری

Aşıq dərviş - شکر یازی هاواسی عاشیق درویش

Aşıq dərviş - شکر یازی هاواسی عاشیق درویش

عاشیق چنگیز مهدی پور

عاشیق چنگیز مهدی پور

قدیم عاشیق لاردان قهرمان هاواسی

قدیم عاشیق لاردان قهرمان هاواسی

آشیق احمد حمیدی

آشیق احمد حمیدی

عاشق خانلار روستای باقراوغلو

عاشق خانلار روستای باقراوغلو

IBRAHEM عاشق ابراهیم قره داغی

IBRAHEM  عاشق ابراهیم قره داغی

Ashegh Imran عاشیق ایمران نوازنده و سازنده ساز آذری قوپوز

Ashegh Imran عاشیق ایمران نوازنده و سازنده ساز آذری قوپوز

آشیق عدالت دلی داغلی - YouTube.FLV

آشیق عدالت دلی داغلی - YouTube.FLV
Load 10 more videos