غزلیات مولانا با صدای احمد شاملو

غزلیات مولانا با صدای احمد شاملو

Shamloo: Zendegi (Persian)

Shamloo: Zendegi (Persian)

Farsi Poetry - Shamloo

Farsi Poetry - Shamloo

Hafez- Shamloo (Persian)

Hafez- Shamloo (Persian)

Ahmad shamlou احمد شاملو Interview - My best stundent is Korosh Hamekhani - کوروش همه خا نی

Ahmad shamlou احمد شاملو Interview - My best stundent is Korosh Hamekhani - کوروش همه خا نی

Ahmad Shamloo reciting a poem entitled Homeland

Ahmad Shamloo reciting a poem entitled Homeland

Ahmad Shamlou

Ahmad Shamlou

'The Secret' by the Iranian poet Ahmad Shamlou

'The Secret' by the Iranian poet Ahmad Shamlou

Shamlou - The Greatest Lover, The Most Alive - by Farshad Aria شاملو - عاشق ترین زندگان

Shamlou - The Greatest Lover, The Most Alive - by Farshad Aria شاملو - عاشق ترین زندگان

Death of the poet, Ahmad Shamloo by Farhad Soltanie

Death of the poet, Ahmad Shamloo by Farhad Soltanie
Load 10 more videos