Guruhari Darshan 4 Dec 2016, Surat, India

Guruhari Darshan 4 Dec 2016, Surat, India

Guruhari Darshan 3 to 6 Jul 2016, Sarangpur, India

Guruhari Darshan 3 to 6 Jul 2016, Sarangpur, India

Guruhari Darshan 30 Nov 2016, Surat, India

Guruhari Darshan 30 Nov 2016, Surat, India

Bapa no bhido kevi rite ochho karvo | Pramukhswami Maharaj's Ashirvad | BAPS

Bapa no bhido kevi rite ochho karvo | Pramukhswami Maharaj's Ashirvad | BAPS

Edison Mandir Shilanyas Mahotsav 2015 | BAPS

Edison Mandir Shilanyas Mahotsav 2015 | BAPS

Guruhari Darshan 20 to 22 Sep 2016, Sarangpur, India

Guruhari Darshan 20 to 22 Sep 2016, Sarangpur, India

Guruhari Darshan 4-5 Sep 2016, Ahmedabad, India

Guruhari Darshan 4-5 Sep 2016, Ahmedabad, India

Guruhari Darshan 21 to 24 Aug 2016, Sarangpur, India

Guruhari Darshan 21 to 24 Aug 2016, Sarangpur, India

Katho Upnishad pravachan by Sadhu Brahmavihari Das Part 2 | BAPS

Katho Upnishad pravachan by Sadhu Brahmavihari Das Part 2 | BAPS

BAPS spiritual guru Brahmvihari Swami speaks to Tv9 on HH Pramukh Swami's demise - Tv9 Gujarati

BAPS spiritual guru Brahmvihari Swami speaks to Tv9 on HH Pramukh Swami's demise - Tv9 Gujarati
Load 10 more videos