Cristiano Ronaldo baila junto Kim Kardashian en concierto de JLo

Cristiano Ronaldo baila junto Kim Kardashian en concierto de JLo

Cristiano Ronaldo bailando HD

Cristiano Ronaldo bailando HD

Cristiano Ronaldo baila sensual para sus compañeros

Cristiano Ronaldo baila sensual para sus compañeros

El baile de Cristiano Ronaldo

El baile de Cristiano Ronaldo

Gracioso baile de Cristiano Ronaldo en el entrenamiento de Portugal • 28.3.2016

Gracioso baile de Cristiano Ronaldo en el entrenamiento de Portugal • 28.3.2016

¿Felicidad en Valdebebas? El baile de Cristiano Ronaldo y el vacile de Sergio Ramos a Morata

¿Felicidad en Valdebebas? El baile de Cristiano Ronaldo y el vacile de Sergio Ramos a Morata

Cristiano Ronaldo baila como Michael Jackson

Cristiano Ronaldo baila como Michael Jackson

El baile más polémico de Cristiano Ronaldo

El baile más polémico de Cristiano Ronaldo

90 Minuti: El baile de la Undecima de Cristiano Ronaldo

90 Minuti: El baile de la Undecima de Cristiano Ronaldo

CRISTIANO RONALDO BAILA (Marejada ) AL BARÇA

CRISTIANO RONALDO BAILA (Marejada ) AL BARÇA
Load 10 more videos