Molana Jafar Qureshi by Ali Akbar aur 5 tan shahadat part 4

Molana Jafar Qureshi by Ali Akbar aur 5 tan  shahadat part 4

Hazrat Salman Farsi RA - Jafar Qureshi New Emotional Bayan 2016

Hazrat Salman Farsi RA - Jafar Qureshi New Emotional Bayan 2016

Jafar Qureshi Mihraj un Nabi

Jafar Qureshi Mihraj un Nabi

Jafar Qureshi Ka La Jawab BayanShan~e~Imam HassanR AIn FatyPart3

Jafar Qureshi Ka La Jawab BayanShan~e~Imam HassanR AIn FatyPart3

Bayan by Allama Jafar Qureshi (short clip)

Bayan by Allama Jafar Qureshi (short clip)

Jafar Qureshi...Qiyamat Ke 8 Guwaha...2013

Jafar Qureshi...Qiyamat Ke 8 Guwaha...2013

Jafar Qureshi New Emotional Bayan 2016 - Ashiq e Rasool - Latest

Jafar Qureshi New Emotional Bayan 2016 - Ashiq e Rasool - Latest

Bayan by Allama Jafar Qureshi (short clip)

Bayan by Allama Jafar Qureshi (short clip)

Jafar Qureshi Shadat Hazrat Imam Hussain AS

Jafar Qureshi Shadat Hazrat Imam Hussain AS

Jafar Qureshi - Waqia e Karbala - Emotional Taqreer

Jafar Qureshi - Waqia e Karbala - Emotional Taqreer
Load 10 more videos