ngâm thơ Chị em Thúy Kiều Giọng ngâm Nguyễn Ngọc

ngâm thơ Chị em Thúy Kiều  Giọng ngâm Nguyễn Ngọc

Bốn lần Kiều gặp Đạm Tiên-cụ Minh Mỵ-NSND Trần Thị Tuyết

Bốn lần Kiều gặp Đạm Tiên-cụ Minh Mỵ-NSND Trần Thị Tuyết

Truyện Kiều Nguyễn Du AudioBook - Chương 1 (bật tốc độ 1.25 để nghe)

Truyện Kiều Nguyễn Du AudioBook - Chương 1 (bật tốc độ 1.25 để nghe)

Truyện Kiều Nguyễn Du Full AudioBook (bật tốc độ 1.25 để nghe)

Truyện Kiều Nguyễn Du Full AudioBook (bật tốc độ 1.25 để nghe)

Tiểu phẩm: Ngâm thơ Truyện Kiều

Tiểu phẩm: Ngâm thơ Truyện Kiều

Nguyễn Du sống lại cũng phải bái phục tài ngâm Truyện Kiều của thánh này

Nguyễn Du sống lại cũng phải bái phục tài ngâm Truyện Kiều của thánh này

Truyện Kiều - Kim Kiều nguyện ước-NSND Trần Thị Tuyết ngâm

Truyện Kiều - Kim Kiều nguyện ước-NSND Trần Thị Tuyết ngâm

Hướng dẫn ngâm thơ Truyện Kiều

Hướng dẫn ngâm thơ Truyện Kiều

Ngâm thơ Cảnh ngày xuân giọng ngâm Nguyễn Ngọc

Ngâm thơ  Cảnh ngày xuân  giọng ngâm Nguyễn Ngọc

Truyện Kiều-Kim Kiều ly biệt-NSND Trần Thị Tuyết ngâm

Truyện Kiều-Kim Kiều ly biệt-NSND Trần Thị Tuyết ngâm
Load 10 more videos